slovensky znak

Robíme Luxus dostupným

GoldLine LM

Ochrana osobných údajov

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov, zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov:

Obchodné meno: Vendelín Florek FLINE
Sídlo: Dubová 493/5 , 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 108 60 771
DIČ: 1020473608
IČ DPH: SK1020473608
Živnostenský register 505-2501

Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na ďalej uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme.
Kontakt: fline@fline.sk, 0903 284 731 alebo písomne na adrese: Vendelín Florek FLINE, Dubová 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Aké informácie zhromažďujeme:

1. Údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy (objednávka, fakturácia, reklamácie, a iné). Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného.
2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach (meno, telefónne číslo, email), ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
3. Používame Google Analytics. Google Analytics zbiera anonymné data pomocou „cookies.“ Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac o tom, aké data sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Môžete sa rozhodnúť nám udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové účely. Jedná sa o nasledovné:

Nepravideľné zasielanie Newslettra emailom. V Newslettry zasielame informácie o novinkách (nové výrobky); referenčné fotky interiérov, ktoré sme zariaďovali; iné dôležité informácie, ktoré sa nám zdajú dôležité ako informácia pre našich obchodných partnerov. Súhlas na odoberanie Newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k Vašim údajom:

1. Oprávnené osoby v rámci firmy Vendelín Florek FLINE.
2. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako prepravné spoločnosti, IT služby.

Uloženie údajov:

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hladiska (napr. obchodné a archivačné povinnosti). Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú osobu /kontaktné údaje nájdete v druhom odstavci vyššie uvedené/ a požiadať o nasledujúce: prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, namietať spracúvanie alebo odvolať súhlas.

“Vašim predstavám o spánku
vdýchneme život”
Poctivá ručná práca.
Kvalitné materiály.
+421 903 810 284
Top